Estructura

President:                  Jaume Verdaguer Famades
Vicepresidenta:        Mª Dolors Garcia Porta
Secretària:                 Montserrat Fortuny Roger
Tresorer:                    Jaume Garcia Porta

Vocals:                        Santi Riera Olivé
                                     José Martínez Gázquez
                                     Lluis Solà Martí
                                     Agustí Tinoco Garcia
                                     Francesc Rodriguez Vendrell

A més de uns 200 socis/es, a els quals volem agraïr la atenció i confiança.