Presentació

QueFemJPGSom un grup de persones que veiem i creiem en el Patrimoni com a fonament de la nostra identitat com a persones i com a poble, essent el medi per el que trobem el fil de la nostra evolució històrica i la del nostre entorn més proper, unida, al mateix temps, a la convulsa historia d’Europa i del món occidental.

La nostra finalitat i raó d’esser es centra primordialment en la defensa, recuperació, investigació, conservació, documentació i divulgació del Patrimoni de Sentmenat.

Com és una activitat totalment voluntària, cadascú aporta al grup la seva experiència i disponibilitat en alló que sap fer millor.

Entre tots consensuem les activitats a fer i ens repartim la feina.

Ens podeu trovar els dimarts i els dijous desde les 18:00 h. fins les 20:00 h.