Presentació del quadern didàctic sobre la guerra de succeció al Valles