Ball de Plaça

Pel·lícules del Ball de Plaça dels anys 70.